ej täckta sjukdomar och villkor


Sjukdomar och villkor som en hundförsäkring inte täcker

Att ha en hundförsäkring är viktigt för att skydda din hund på ett effektivt sätt. Men det är inte alla sjukdomar och villkor som försäkringsbolagen täcker. I den här guiden tar vi upp de vanligaste sjukdomarna och villkoren som inte är inkluderade i hundförsäkringar.

Åldersrelaterade sjukdomar

Åldersrelaterade sjukdomar som artrit, njursvikt, leversvikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar brukar inte täckas av hundförsäkringar. De flesta försäkringsbolag har dock en begränsad täckning för åldersrelaterade skador, som till exempel knäskador som orsakats av artrit.

Kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar som Cushings syndrom, Addisons sjukdom och hypothyreoidism är vanligtvis inte inkluderade i hundförsäkringar. Vissa försäkringsbolag erbjuder dock möjlighet att lägga till ett extra skydd mot specifika kroniska sjukdomar.

Genetiska sjukdomar och defekter

Genetiska sjukdomar och defekter som von Willebrands sjukdom, PRA (Progressiv retinaatrofi) och dysplasi som orsakas av arvsmassan hos den enskilda hunden täcks nästan aldrig av en hundförsäkring. Det finns dock vissa försäkringsbolag som erbjuder specialiserade försäkringar som kan täcka vissa typer av arvsbundna problem.

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar som kennelhosta, leptospiros och parvovirus är vanligtvis inte inkluderade i hundförsäkringar. Infektionssjukdomar är mycket smittsamma och kan variera i svårighetsgrad, vilket gör det svårt att skydda sig mot infektionssjukdomar med en hundförsäkring.

Elektiv kirurgi och estetiska ingrepp

Kirurgiska ingrepp som sterilisering, kastrering och estetiska ingrepp som öronklippning och tandblekning tas inte heller upp av de flesta hundförsäkringarna. I vissa fall kan vissa typer av elektiv kirurgi tas upp om de görs av medicinska skäl eller för att lindra smärta till följd av en skada eller kronisk sjukdom.

Slutligen bör du alltid läsa igenom villkoren i din hundförsäkring noggrant innan du skriver under på den. Alla försäkringsbolag har olika regler och bestämmelser om vilka sjukdomar och villkor som de täcker, så det är viktigt att du läser igenom din försäkringspolicy noggrant innan du tecknar den.