Hedvig

Maximal försäkring! ✅Ingen karenstid vid byte till Hedvig ✅Ingen bindningstid ✅
30 000 - 160 000 kr Försäkringsbelopp
0 - 3 500 kr Fast självrisk
15 - 25 % Rörlig självrisk
365 dagar Självriskperiod
0 - 6 månader Karenstid
Från 8 veckor Ålder

Om Hedvig AB

Hedvig AB är en aktör inom försäkringsförmedling och samarbetar med försäkringsgivarna Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB, båda baserade i Stockholm. Företaget tillhandahåller all information digitalt, men du kan begära annan form av information genom att kontakta dem. Hedvig AB:s ansvarsförsäkring ligger hos QBE Insurance (Europe) Ltd. i Sverige. Ersättning till Hedvig AB varierar beroende på premievolymen och försäkringsaffärens tekniska resultat. Samtliga bolag står under tillsyn av Finansinspektionen, Konsumentverket och Integritetsmyndigheten.

Hedvig Basic

Grundläggande

 • Försäkringsbelopp: 30 000 kr
 • Självrisk: 0 - 3 500 kr
 • Rörlig självrisk: 15 - 25 %

Ingår

 • Veterinärvård:
 • Årlig hälsokoll:
 • Dolda fel:
 • Förlossning:
 • Kastrering/sterilisering:

Ingår ej

 • Livförsäkring
 • Fria Vårdssamtal
 • Tandvård
 • Plastikkirurgi
 • Diagnostik
 • Rehabilitering
 • Strålning och Kemoterapi
 • Vård av Djur
 • Specialkost
 • Medicin
 • Avlivning
 • Sorgbearbetning

Hedvig Standard

Grundläggande

 • Försäkringsbelopp: 60 000 kr
 • Självrisk: 0 - 3 500 kr
 • Rörlig självrisk: 15 - 25%

Ingår

 • Veterinärvård:
 • Fria vårdsamtal:
 • Årlig hälsokoll:
 • Tandvård:
 • Plastikvård:
 • Dolda fel:
 • Diagnostik:
 • Rehabilitering:
 • Strålning och kemoterapi:
 • Förlossning:
 • Vård av djur:
 • Specialkost: 1
 • Medicin: 🔍✅Upp till 6 000 kronor.
 • Kastrering/sterilisering:
 • Avlivning:

Ingår ej

 • Livförsäkring
 • Sorgbearbetning

Hedvig Premium

Grundläggande

 • Försäkringsbelopp: 160 000 kr
 • Självrisk: 0 - 3 500 kr
 • Rörlig självrisk: 15 - 25%

Ingår

 • Veterinärvård:
 • Livförsäkring: 🔍✅30 000 kronor ersättning om din hund dör, blir stulen eller försvinner.
 • Fria vårdsamtal:
 • Årlig hälsokoll:
 • Tandvård:
 • Plastikvård:
 • Dolda fel:
 • Diagnostik:
 • Rehabilitering:
 • Strålning och kemoterapi:
 • Förlossning:
 • Kejsarsnitt: 🔍✅Ifall det är första gången.
 • Vård av djur: 🔍✅500 kronor per dygn upp till 2000 kronor.
 • Specialkost: 🔍✅1
 • Medicin: 🔍✅Upp till 10 000 kronor.
 • Kastrering/sterilisering:
 • Avlivning:
 • Sorgbearbetning:

Om Hedvig hundförsäkring

När du väljer Hedvig som ditt hundförsäkringsalternativ tar du ett steg mot en säkrare framtid för din fyrbenta vän. Med start från när din valp är blott 8 veckor gammal, kan du teckna en försäkring med Hedvig, säkerställt av ett färskt veterinärintyg. Det är vår uppfattning att Hedvig hundförsäkring ger möjlighet att teckna den mest omfattande hundförsäkringen. Eftersom du även kan välja mellan olika paket kan du även trimma försäkringen både efter pris och behov.

För dem som undrar över rasspecifik täckning är det glädjande att veta att Hedvig försäkrar alla hundraser. Dock kan försäkringspriset variera beroende på rasens unika behov och eventuella hälso-risker. Det är därmed essentiellt att sätta sig in i detaljerna av försäkringsvillkoren.

Ett av de mest framstående drag hos Hedvig är den sömlösa övergången för de som vill byta försäkringsbolag. Du kan enkelt teckna din nya försäkring online och sedan meddela ditt tidigare bolag om övergången. Det bästa? Du är inte bunden till någon lång bindningstid med Hedvig, vilket ger dig friheten att göra ändringar som passar din situation.

Självriskalternativ

 • Bas: 0 kr eller 3.500 kr fast + 25% rörlig
 • Standard: 0 kr eller 2.500 kr fast + 25% rörlig
 • Premium: 0 kr eller 2.500 kr fast + 15% rörlig

Detta erbjudande förbättras ytterligare om du inleder med ett digitalt besök hos FirstVet, då din fasta självrisk reduceras med 1.000 kr.

Skulle olyckan vara framme och din hund behöver vård, kan Hedvig-appen bli din räddning. Via appen kan du boka digitala veterinärbesök, vilket är särskilt praktiskt för mindre krämpor. Vid allvarligare fall rekommenderas dock ett omedelbart besök till en veterinärklinik.

Dessutom erbjuder både Standard- och Premiumplanerna täckning för tandskador som uppstått på grund av olyckor. Efter en behandling kan du även söka ersättning för rehabilitering och specialfoder, beroende på din valda plan.

För dem som söker beteendeterapi för sina hundar erbjuder Hedvigs Premiumplan denna tjänst, som levereras via videosamtal med FirstVets djurpsykologer.

Vad täcker Hedvig hundförsäkring?

Hundförsäkringen från Hedvig erbjuder ett brett skydd för din fyrbenta vän, allt från rutinmässig veterinärvård till sorgbearbetning i de svåraste stunderna. Denna sammanfattning ger en övergripande bild av vad försäkringen kan innehålla. Det är dock viktigt att komma ihåg att exakt vad som ingår i försäkringen beror på vilken försäkringsplan du väljer. Ersättningsbeloppen kan också variera baserat på din specifika plan. För en fullständig och detaljerad förståelse av vad just din försäkring täcker, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom villkoren hos Hedvig hundförsäkring.

Avlivning

Skulle ditt husdjur drabbas av en svår skada eller sjukdom som kräver avlivning, täcker Hedvig dessa kostnader. Vid avlivning utomlands täcks även transportkostnader till hemorten upp till 7 000 kr.

Diagnostik

För att kunna ge rätt behandling kan djur behöva genomgå diagnostiska bildundersökningar. Dessa kostnader ersätts om de ordinerats av en veterinär.

Dolda fel

Hedvig täcker kostnader för vård och behandling om ditt djur lider av en ärftlig sjukdom eller något dolt fel som utvecklades före försäljning och var tidigare oupptäckt.

Förlossning

Kostnader kopplade till komplikationer vid förlossning ersätts, inklusive djurets första kejsarsnitt om så krävs.

Kastrering/Sterilisering

Om en veterinär rekommenderar kastrering eller sterilisering på grund av sjukdom eller skada, ersätter Hedvig dessa kostnader.

Livförsäkring

Ersättning ges vid ditt djurs bortgång på grund av en olycka, sjukdom, eller om det måste avlivas. Ersättning ges också om djuret stjäls eller försvinner.

Medicin

Hedvig ersätter kostnader för medicin och förbandsmaterial som ordinerats eller använts vid behandlingstillfället av en veterinär.

Plastikoperation

Kostnader för kirurgiska ingrepp som syftar till att korrigera hud, slemhinnor eller andra kroppsdelar ersätts när det utförs av en veterinär i medicinskt syfte.

Rehabilitering

Ersättning ges för medicinsk rehabilitering som ordinerats av en veterinär efter en akut skada eller bekräftad sjukdom/olycka.

Sorgbearbetning

I de mest hjärtskärande stunderna, när ditt djur avlider på grund av en olycka eller obotlig sjukdom, erbjuder Hedvig ett schablonbelopp för sorgbearbetning, utan självrisk.

Strålning och kemoterapi

Om ditt djur behöver behandling för cancer genom strål- eller cellgiftsbehandling, och det rekommenderas av en veterinär, ersätts dessa kostnader av Hedvig.

Tandvård

Kostnader för tandvård utförd av en legitimerad tandläkare eller veterinär täcks av Hedvig.

Veterinärvård

Generella veterinärvårdskostnader, inklusive undersökning och behandling vid sjukdom eller olycka, ersätts av Hedvig.

Vård av djur

Om du behöver stanna hemma från arbetet för att ta hand om ditt sjuka eller olycksdrabbade djur, får du ersättning i form av ett schablonbelopp, utan självrisk.

ⓘ Information