Hundförsäkringar

Artiklar i denna kategori

Vad är hundförsäkring?

En hundförsäkring är ett kontrakt mellan dig som ägare och den försäkringsgivare du väljer. I det kontraktet bestäms vilka eventuella sjukdoms- och skadelägen som försäkringen täcker och vilka summor som betalas ut vid skada eller sjukdom. Det finns olika typer av hundförsäkringar, men generellt sett består de av tre huvuddelar: sjukvårdsförsäkring, djurskyddsförsäkring och livförsäkring.

Vad är hundförsäkring?

Varför hundförsäkring?

Ett av de främsta skälen till att teckna en hundförsäkring är att skydda dig mot dyra veterinärutslag. Dyra veterinärbesök kan ofta orsakas av akuta sjukdomar eller skador som din hund har drabbats av och som även kan leda till stora kostnader. Med en hundförsäkring får du ett skydd mot dessa utgifter och kan lita på att dina veterinärkostnader kommer att minimeras.

Varför hundförsäkring?

Hur fungerar hundförsäkringar?

Hundförsäkringar täcker vanligen veterinärvård och sjukhusvård, liksom dyra mediciner som din hund kanske behöver. Många försäkringar täcker också skador som uppstått på grund av olyckor, försvinnande, eller stöld av din hund. Försäkringen ersätter kostnaden för att hitta, återföra, eller ersätta din hund. Vissa försäkringsbolag erbjuder till och med försäkringar som täcker skador eller sjukdomar som uppstår naturligt. På så sätt kan du få tillgång till den kostsamma vård som din hund behöver utan att du behöver betala hela kostnaden från egen ficka.

Hur fungerar hundförsäkringar?

Täckta sjukdomar och villkor

De flesta hundförsäkringar inkluderar täckning för veterinärvård, kostnader för medicinering, behandlingar och operationer, oavsett om det är för att behandla en akut sjukdom eller ett långvarigt tillstånd. Försäkringsskyddet kan även inkludera tandvård, vilket är bra eftersom många hundar drabbas av problem med tandröta när de blir äldre.

Täckta sjukdomar och villkor

Vanliga frågor om hundförsäkringar

En hundförsäkring kan ge dig ett skydd mot kostnaderna som uppstår vid skador eller sjukdomar som din hund kan drabbas av. Försäkringarna går vanligtvis ut på att ersätta veterinärer eller sjukhusvistelser och medicinsk utrustning som din hund kan behöva. Det är viktigt att notera att en hundförsäkring inte ersätter alla kostnader som uppstår vid skador eller sjukdomar, men det kan minska kostnaderna för att ta hand om din hund.

Vanliga frågor om hundförsäkringar

Ej täckta sjukdomar och villkor

Åldersrelaterade sjukdomar som artrit, njursvikt, leversvikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar brukar inte täckas av hundförsäkringar. De flesta försäkringsbolag har dock en begränsad täckning för åldersrelaterade skador, som till exempel knäskador som orsakats av artrit.

Ej täckta sjukdomar och villkor

Förstå försäkringstermer

Premium: Det belopp som du måste betala varje månad eller år till din utvalda försäkringsbolaget som betalning för din hundförsäkring. Försäkringsbelopp: Det maximala belopp som din försäkring kommer att betala när en hund blir sjuk eller skadas. Deduktion: Beloppet som ska dras från ditt försäkringsbelopp när en hund blir sjuk eller skadas. Detta belopp kan variera mellan olika företag och planer. Försäkringsvillkor: Försäkringsvillkoren anger all information om dina rättigheter och skyldigheter under din hundförsäkring, samt vilka omständigheter som är täckta av din försäkringsplan. Exkluderade tillstånd: De hundsjukdomar och skador som inte tas med i din hundförsäkring. Dessa kan variera beroende på vilken typ av plan du har valt och kan innehålla olika typer av sjukdomar och skador.

Förstå försäkringstermer

Avkodning av försäkringspolicy

Det finns olika varianter av hundförsäkringar, såsom sjukvårdsförsäkring, sjukvård och ansvarsförsäkring samt komplettförsäkring. Sjukvårdsförsäkringar täcker veterinärvårdskostnader, som tex operationer och medicinering, medan ansvarsförsäkringar ger ersättning för skador som din hund orsakar till andra djur eller till personer eller egendomar. En komplettförsäkring täcker båda delarna.

Avkodning av försäkringspolicy

Kostnad för hundägande

Innan du ens skaffar en hund finns det vissa förberedelser som du måste göra. Du måste försöka förhandsförutsäga vilka utgifter som kommer att uppstå när din hund blir äldre. För att förbereda dig bör du beräkna vad som kommer att behövas för ditt djur under hela deras livscykel. Även om du har råd att ta hand om din hund nu, så måste du också se till att ha råd under hela deras liv.

Kostnad för hundägande