ras-specifika försäkringsöverväganden

Att tänka på vid försäkring av olika hundraser

Att välja rätt försäkring för sin hund är en stor beslutning. Det är viktigt att man tar stor hänsyn till vem som äger hunden, var den bor, vilken typ av livsstil som hunden har och vilken ras den tillhör. För att hjälpa dig att fatta bästa möjliga beslut har vi sammanställt några tips som du bör tänka på när du försäkrar din hund.

Välj en lämplig försäkring utifrån din hunds livsstil

Beroende på din hunds livsstil kan det vara bra att antingen välja en grundförsäkring som täcker alla basbehov eller en omfattande djurförsäkring som täcker ett stort antal sjukdomar och skador. Om du äger en aktiv hund som ofta går utomhus kommer det att påverka vilken typ av försäkring du bör välja.

Vet vilken ras du har

Vissa hundraser är mer benägna att drabbas av sjukdomar och skador, så det är viktigt att man kontrollerar vilka sjukdomar som vanligtvis drabbar den specifika rasen. Det kan bidra till att välja den bästa försäkringen som täcker de sjukdomar som den specifika rasen vanligtvis lider av. Dessutom bör man ta reda på om det finns några ytterligare tillval eller tillbehör som kan läggas till försäkringen som kan vara användbara för just din hunds ras.

Kontrollera om din hund behöver extra skydd

Om din hund är en äldre ras eller har diabetes, allergier eller andra sjukdomar, se då till att leta efter en försäkring som täcker de extra medicinska utgifterna som kan uppstå. Om din hund ofta går utomhus rekommenderar vi att du lägger till en försäkring som täcker skador och medicinsk behandling som kan uppstå om den skadas, exempelvis vid trafikolyckor eller andra olyckor.

Kontrollera försäkringsvillkoren

Det är mycket viktigt att du läser igenom och förstår alla delar av villkoren innan du tecknar en försäkring. Kontrollera att du är införstådd med vilka saker som ingår i din försäkring och ta reda på huruvida det finns några uteslutningar eller restriktioner. Se också till att veta hur mycket du har råd att betala i månaden utifrån dina ekonomiska begränsningar.

Det är mycket att tänka på när man ska välja en passande försäkring för sin hund. Genom att kontrollera dessa punkter kan du ge din bästa vän den bästa möjliga skyddet, och det är det allra viktigaste.