rasspecifika sjukdomar och försäkringspriser

Hur rasspecifika sjukdomar påverkar din hundförsäkringspremie

Ingress: När du som hundägare funderar på att teckna en hundförsäkring kan det vara bra att ta reda på vilka premieminskningsmöjligheter som finns, och hur rasspecifika sjukdomar kan ha en inverkan på detta. Vi tar dig igenom viktiga punkter så att du som hundägare kan få insikt om vad du bör tänka på när du tecknar en hundförsäkring.

Minska premien genom att vaccinera och besiktiga din hund

En av de första sakerna som du kan göra för att sänka din hundförsäkringspremie är att vaccinera och besiktiga din hund regelbundet. Genom att se till att din hund är uppdaterad med vaccinationer och regelbunden veterinärbesiktning så minskar du risken för att din hund ska drabbas av rasspecifika sjukdomar som kan leda till dyrare försäkringspremier. Om din hund är frisk och uppdaterad med vaccinationer så kan detta minska risken för olyckor och sjukdomar som kan leda till högre försäkringspremier.

Titta noggrant på vilka rasspecifika sjukdomar som är inkluderade i din försäkring

Det är viktigt att titta noggrant på vilka rasspecifika sjukdomar som är inkluderade i din hundförsäkring. Vissa försäkringsbolag erbjuder specialiserade försäkringar som är anpassade efter olika hunderaser. Genom att teckna en sådan typ av specialiserad försäkring kan du minska premien, eftersom det ges ett bättre skydd mot rasspecifika sjukdomar. Om du väljer en specialiserad försäkring bör du se till att den har en bra täckning inom området rasspecifika sjukdomar, annars kan detta leda till dyrare försäkringspremier.

Undersök förebyggande åtgärder

Om du äger en ras som är känd för att ha en stor risk för vissa typer av rasspecifika sjukdomar, exempelvis HD (höftdysplasi) eller PRD (progressiv retinal atrofi) bör du ta reda på vilka preventiva åtgärder som finns tillgängliga. Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter om du genomför godkända preventiva undersökningar, exempelvis avelsstatus HD/ED/PRD-test eller andra rekommenderade tester från Uppsala djurhälsovårds register. Dessa tester ger dig möjlighet att se till att din hund inte blir drabbad av dessa typer av sjukdomar, och kan minska premien eftersom risken minskas markant.

Var uppmärksam på hur ditt val av veterinär påverkar premien

Nu när du har tagit reda på vilka preventiva åtgärder som finns tillgängliga, bör du också undersöka om din veterinär har godkända metoder för att behandla rasspecifika sjukdomar, exempelvis HD eller PRD. Försäkringsbolagen ger oftast rabatter till de som använder godkända metoder för behandling av dessa typer av sjukdomar, vilket innebär att du kan minska premien genom att se till att din veterinär är certifierad inom detta område.